DORADCA

Doradca 

Doradca metodyczny m. st. Warszawy

w  zakresie kształcenia zintegrowanego

 

INFORMACJE O DORADCY

 

Imię i nazwisko: ALICJA REDA

Teren działania: Miasto Stołeczne Warszawa (Mokotów)

Szkoła bazowa: Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

    ul. ZWM 10

    02-786 Warszawa

    tel./fax.: (022)643-45-14

Kontakt: 0- 604-33-51-91

     alare@poczta.fm

Zakres doradztwa:

1.      Formy:

- konsultacje indywidualne, zbiorowe;

- zespoły metodyczne (szkolne, międzyszkolne);

- lekcje otwarte;

- seminaria;

- konferencje;

- warsztaty;

- szkolenia rad pedagogicznych;

- prezentacje;

- kursy;

- diagnoza;

- dyżury metodyczne;

2.      Obszary:

- diagnozowanie potrzeb środowiska nauczycielskiego;

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami;

- inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych;

- wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów nauczania;

- współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi;

- podejmowanie działań na rzecz warszawskiego środowiska edukacyjnego;

3.      Problematyka:

           - wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym (budowanie ścieżek kariery);

           - prawo oświatowe;

           - programy nauczania (dobór, tworzenie, opiniowanie);

           - dydaktyka i metodyka przedmiotowa;

           - poszukiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych;

           - wsparcie nauczyciela na starcie;

- wykorzystanie origami w terapii i edukacji;
- stosowanie kinezjologicznego systemu „Edukacja przez ruch”.