• Rekrutacja

    • Prezentacja: https://sites.google.com/sp319.pl/rekrutacja/start

     Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann  funkcjonuje w dwóch budynkach.
     W  budynku  przy ul. ZWM 10 w pobliżu stacji  metra „Stokłosy”  przebywają  uczniowie  klas 0 – 6,  w  budynku   przy  ul. Wokalnej 1 w pobliżu stacji metra „Ursynów” uczą się uczniowie klas 7-8.  Co roku tworzymy oddziały ogólnodostępne i od klasy IV oddziały sportowe.

     UCZNIOWIE w naszej szkole mają do dyspozycji 28 pełnowymiarowych sal lekcyjnych oraz 5 małych sal wyposażonych w sprzęt multimedialny. Wśród nich są 3 sale polonistyczne, 3 matematyczne, 2 sale historyczne, 3 biologiczno-geograficzne,  1 chemiczno-fizyczna, plastyczna, 2  języka angielskiego, 2 informatyczne wyposażone w  nowoczesne komputery. Dla uczniów klas młodszych posiadamy małą pracownię komputerową wyposażoną w laptopy. Do swojej dyspozycji mają również  2 sale gimnastyczne i forum, gdzie odbywają się szkolne spotkania, uroczystości i koncerty oraz 4 sale świetlicowe. Posiadamy nowoczesne boisko szkolne wyposażone w kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. Dla najmłodszych uczniów mamy również salę ruchową wyposażoną w miękkie klocki edukacyjne  oraz  plac  zabaw.  Uczniowie  mają  do  dyspozycji  stołówkę  szkolną,  obiady  są  przygotowywane  przez kuchnie przedszkolne – PP nr 385 oraz PP nr 126. Zarówno budynek, jak i jego otoczenie jest nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

     ŚWIETLICA  proponuje  różnorodne  zajęcia  rozwijające  twórcze  działania  dzieci,  a  także  wzbogacające  ich  wiedzę o historii Polski. Do świetlicy uczęszczają uczniowie kl. 0-IV,  świetlica zapewnia opiekę w godzinach od 730- 1700

     BIBLIOTEKA - Centrum Informacji Naukowej: jest zaopatrzona w bogate zbiory, które pozwalają uczniom na rozwijanie ich zainteresowań i wzbogacanie wiedzy. Czytelnia wyposażona w komputery z dostępem do Internetu.

     PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY, PEDAGOG SZKOLNY, LOGOPEDA I PEDAGOG TERAPEUTA służą pomocą w trudnych sytuacjach, pomagając w rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych. Ściśle współpracują z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18.

     PIELĘGNIARKA zapewnia uczniom oraz pracownikom placówki opiekę medyczną od poniedziałku do piątku.

     Systematycznie polepszamy bazę lokalową dostosowując ją do potrzeb naszych uczniów, co wpływa na podniesienie standardu nauczania. Możemy powiedzieć, że wyróżnia nas przyjazna i życzliwa atmosfera oraz profesjonalna kadra, systematyczna i merytoryczna współpraca z rodzicami, a także ze środowiskiem lokalnym. Tworzymy szkołę, w której każdy może się realizować. Osiągamy to poprzez rozwijanie indywidualnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych naszych uczniów.

      

     Rejon szkoły:

     • Al. Jana Rodowicza „Anody” strona parzysta od nr 6 do nr 22A,

     • Al. Komisji Edukacji Narodowej strona parzysta od nr 84 do nr 94,

     • ul. B. Bartóka strona nieparzysta od nr 1 do nr 7,

     • ul. G. Bacewiczówny,

     • ul. Stokłosy,

     • ul. W.B. Jastrzębowskiego,

     • ul. Lachmana,

     • ul. Wokalna od nr 1 do nr 6,

     • ul. Zamiany,

     • ul. ZWM.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 319 im. M. Kann
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • sekretariat czynny: ul. ZWM godz. 8:00 - 16:00 tel. (22) 259 41 20 tel. (22) 259 41 21 sekretariat Wokalna godz. 8:00-16:00 tel. (22) 259 41 70 kom. +48 515 185 768 Świetlica tel. (22) 259 41 26 Pedagog szkolny (22) 259 41 28 Pielęgniarka (22) 259 41 27 Portiernia (22) 259 41 29
   • ul. Związku Walki Młodych 10 02 - 786 Warszawa ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa 02-786 Warszawa Poland
   • p. Agnieszka Dolata IODO - iod.dbfounw@eduwarszawa.pl
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • lucyna.seweryn-szczeblewska@sp319.pl
  • Logowanie