DORADCA DYŻUR ZESPÓŁ DORADCÓW

DORADCA 

Doradca metodyczny m. st. Warszawy

w  zakresie kształcenia zintegrowanego

 

INFORMACJE O DORADCY

 

Imię i nazwisko: ALICJA REDA

Miasto Stołeczne Warszawa (Mokotów)

Teren działania: Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

Szkoła bazowa:  ul. Andrzeja Romockiego Morro 10 

  02-786 Warszawa

  tel./fax.: (022)643-45-14   

Kontakt: 0- 604-33-51-91

   alare@poczta.fm    

 

Zakres doradztwa:

1. Formy:

- konsultacje indywidualne, zbiorowe;

- zespoły metodyczne (szkolne, międzyszkolne);

- lekcje otwarte;

- seminaria;

- konferencje;

- warsztaty;

- szkolenia rad pedagogicznych;

- prezentacje;

- kursy;

- diagnoza;

- dyżury metodyczne;

2. Obszary:    

- diagnozowanie potrzeb środowiska nauczycielskiego;

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami;

- inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych;

- wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów nauczania;

- współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi;

- podejmowanie działań na rzecz warszawskiego środowiska edukacyjnego;

3. Problematyka:     

       - wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym (budowanie ścieżek kariery);          

       - prawo oświatowe;          

       - programy nauczania (dobór, tworzenie, opiniowanie);          

       - dydaktyka i metodyka przedmiotowa;          

       - poszukiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych;          

       - wsparcie nauczyciela na starcie;          

       - wykorzystanie origami w terapii i edukacji;
       - stosowanie kinezjologicznego systemu „Edukacja przez ruch”.