• Klasy ogólne

    • Klasy I
     Rekrutacja do klas I  odbywa się elektronicznie.
     Informacje dotyczące zasad, kryteriów oraz harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji.


     https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe


     Rekrutacja do klas II-VIII
     Do klasy programowo wyższej w SP 319, przyjmuje się ucznia na podstawie: 

     a) świadectwa  ukończenia  klasy  programowo  niższej  w  szkole  publicznej  lub  szkole  niepublicznej  o  uprawnieniach  szkoły  publicznej  tego  samego  typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

     b) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą , na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
     Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły -  PODANIE.

      

     Dokumenty:

     Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły. pdf 181 KB

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 319 im. M. Kann
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • sekretariat czynny: ul. ZWM godz. 8:00 - 16:00 tel. (22) 643 45 14 fax. (22) 643 45 16 sekretariat Wokalna godz. 8:00-16:00 kom. +48 515 185 768 22 370 23 21 Świetlica (22) 643-45-14 w. 110 Pedagog szkolny (22) 643-45-14 w. 108 Psycholog (22) 370-23-21 Pielęgniarka (22) 643-45-14 w. 109
   • ul. Związku Walki Młodych 10 02 - 786 Warszawa ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa 02-786 Warszawa Poland
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • lucyna.seweryn-szczeblewska@sp319.pl
  • Logowanie