• PATRON

    • 
      

     Na decyzję wyboru Marii Kann na patronkę szkoły wpływ miała jej bogata biografia i rozliczne zainteresowania, którym poświęcała się z ogromną pasją. O jej osobowości dobrze świadczą fakty. Maria Kann urodziła się 11 maja 1906 roku we wsi Łochowica pod Połtawą na Ukrainie. Zmarła 30 grudnia 1995 roku.  Od 1922 roku mieszkała w Warszawie.  W  stolicy  ukończyła  gimnazjum   im. Królowej Jadwigi, a następnie wydział filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium pedagogiczne tej uczelni.

     Od 1928 roku należała do Związku Harcerstwa Polskiego. W roku 1932 podjęła pracę w szkole harcerskiej im. A. Małkowskiego w Warszawie. Wtedy również zadebiutowała jako publicystyka na łamach prasy harcerskiej. W 1934 roku ogłosiła swoją pierwszą powieść Leśne czary.  Jednocześnie była aktywnym działaczem harcerskim, członkiem  Zarządu  Harcerskiego Klubu Lotniczego, a w latach 1936 - 38 kierowała referatem szybowcowym ZHP. Od 1930 roku współpracowała z pismami harcerskimi, w latach 1932 - 1939 współredagowała pismo instruktorek harcerskich Skrzydła. Maria Kann pracowała w harcerskiej szkole im. Andrzeja Małkowskiego, którą opisała w swojej książce Koniec i początek świata. Współpracowała z Aleksandrem Kamińskim w Żywym Teatrze. Razem z kierowniczką kręgu harcerskiego Wilcze Gniazdo - Natalią Hiszpańską, zorganizowała harcerski chór. W święta w 1938 r. w Domu Harcerskim wystawiono szopkę lotniczą. Maria Kann napisała ją ze Stefanem Waciórskim.

     Okres wojny i okupacji to bogata karta w biografii Marii Kann. Natychmiast po wybuchu wojny Maria Kann zgłosiła się do Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomagała pracownikom apteki przy przenoszeniu lekarstw do szpitali i punktów sanitarnych. We wrześniu 1939 roku kierowała Szpitalem Wojskowym przy ulicy Siennej, za co  została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Dowództwo Obrony Stolicy. W czasie okupacji pisarka aktywnie działała w konspiracji. W latach 1939-1942 pracowała w Harcerskim Sanitariacie. Była założycielką i redaktorką Wzlotu, jedynego we wszystkich okupowanych krajach, lotniczego pisma dla młodzieży. Razem z grafikiem Stanisławem Tomaszewskim i redaktorem Józefem Zarembą założyła konspiracyjne wydawnictwo Załoga, którego nakładem ukazała się między innymi książka Arkadego Fiedlera Dywizjon 303, pamiętniki Churchilla Krok po kroku, Droga wiodła przez Narwik Ksawerego Pruszyńskiego oraz Skąd i dokąd idziemy Bogdana Suchodolskiego.

                 Pod koniec wojny Maria Kann była pracowniczką Delegatury Rządu RP na Kraj. W 1945 r. została członkinią Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji antykomunistycznej.Od listopada 1945r. do lutego 1946r. była oskarżana o współpracę z WiN. Więziono ją i przesłuchiwano przez UB. Jednym z najważniejszych obszarów działalności pisarki w okresie okupacji hitlerowskiej było niesienie pomocy ludności żydowskiej. W latach 1942-1943 Maria Kann mieszkała w okolicach getta. Widziała na własne oczy tragedię jego mieszkańców. Razem z Zofią Kossak-Szczucką  brała udział w akcji ratowania zagrożonych śmiercią Żydów. Włączyła się do działań Rady Pomocy Żydom Żegota. W ramach Żegoty zajmowała się lokowaniem dzieci z getta u rodzin prywatnych lub w sierocińcach, co nie było łatwe. Przeżywała tragedię ludności żydowskiej. Nie pozostawała obojętna na ludzką krzywdę. Jej pomoc była bezinteresowna. W październiku 1943 roku wydała napisaną na podstawie autentycznych dokumentów polskiego i żydowskiego podziemia, i relacji świadków, broszurę Na oczach świata, zawierającą dramatyczny w swojej wymowie apel o pomoc dla getta. Utwór oddaje sprawiedliwość cierpieniom i bohaterstwu  Żydów walczących  w  Warszawie  w 1943 roku i porusza zarówno wymową opisanych faktów, jak i głęboko humanistycznym komentarzem. Po wyzwoleniu pracowała w punkcie repatriacyjnym PCK, a następnie jako redaktor w wydawnictwie Czytelnik. W latach 1948-49 prowadziła w piśmie Odrodzenie dział Sztuka dzieci dla młodzieży, jednocześnie zajmując się zagadnieniami teatralnymi.

     Zdaniem  Marii Kann wojna poczyniła w psychice młodzieży ogromne spustoszenie i dlatego należy uświadomić jej wartość ogólnoludzkich ideałów: miłości, dobra, sprawiedliwości i piękna. Temu przekonaniu pisarka dała wyraz w całej swej bogatej twórczości, której wyłącznie poświęciła się od 1951 roku. Była autorką wielu książek dla młodzieży o tematyce lotniczej, harcerskiej, a także konspiracyjnej. Do najpopularniejszych utworów Marii Kann dla młodzieży należą: Góra czterech wiatrów, Pilot gotów, trylogia: Wantule, Dujawica i Owcze ścieżki, Największy siłacz, Koniec i  początek świata, Błękitna planeta. Dla młodszych czytelników przeznaczone są utwory: W  jakim kolorze, Malwinka, Żółw, który jada światło, Niebo herosów i bogów. Pisarka ma w swym dorobku również zbiór reportaży Podróż w czasie i przestrzeni, a także opowiadania o Puszczy Kampinoskiej.  Jest  autorką  dwóch  sztuk  scenicznych,  granych w teatrach lalkowych:  Baśń  o  srebrnorogim  jeleniu  i  Baśni  o zaklętym kaczorze. Dla dorosłego czytelnika przeznaczone są książki: Niebo nieznane, Podróż  w czasie i przestrzeni, Wierna puszcza oraz tom poezji Nieopisanie świata.

     Maria Kann była laureatką wielu nagród i wyróżnień: w roku 1957 otrzymała nagrodę prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości dla dzieci i młodzieży, w roku  1959 - nagrodę ministra kultury i sztuki, dla teatrów amatorskich. Za swą działalność społeczną i pisarską została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi za Obronę Warszawy, Krzyżem Armii Krajowej i Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, otrzymała również tytuł Przyjaciela Dziecka od TPD. Twórczość Marii Kann związana jest z jej bogatymi doświadczeniami z działalności społecznej i różnorodnymi zainteresowaniami i z dziedziny historii i kultury, a poświęcona jest tematyce harcerskiej, lotniczej, okupacyjnej, dziejom  najstarszych kultur, filozofii i obyczajom.

     Książki pisarki odznaczają się dużą kulturą językową i walorami  wychowawczymi.

      


     Źródła:

     
      

                          


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 319 im. M. Kann
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • sekretariat czynny: ul. ZWM godz. 8:00 - 16:00 tel. (22) 643 45 14 fax. (22) 643 45 16 sekretariat Wokalna godz. 8:00-16:00 kom. +48 515 185 768 22 370 23 21 Świetlica (22) 643-45-14 w. 110 Pedagog szkolny (22) 643-45-14 w. 108 Psycholog (22) 370-23-21 Pielęgniarka (22) 643-45-14 w. 109
   • ul. Związku Walki Młodych 10 02 - 786 Warszawa ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa 02-786 Warszawa Poland
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • lucyna.seweryn-szczeblewska@sp319.pl
  • Logowanie