DYREKCJA KADRA

DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Konwerska-Barciak

dyrektor@sp319.pl

 GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA SZKOŁY

 Wtorek:      1500 - 1700

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

                ul. Wokalna 1                                                        ul. A. Romockiego Morro 10                                 ul. A. Romockiego Morro 10 

mgr Małgorzata Pobocha;               mgr Katarzyna  Jeżewska;               mgr Wioleta Popko;

   m.pobocha@sp319.pl                         k.jezewska@sp319.pl                    w.popko@sp319.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

  CZWARTEK 1530 -  1630                                   CZWARTEK 1600 -  1700                              PONIEDZIAŁEK  1600 -  1700 

 

 

 

 

KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Ewelina Cieślińska

e.cieslinska@sp319.pl

GODZINY PRZYJĘĆ:

CZWARTEK 1630 - 1800