DYREKCJA KADRA

DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Konwerska-Barciak

dyrektor@sp319.pl

 GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA SZKOŁY

 Wtorek:      1500 - 1700

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

            ul. Wokalna 1                                           ul. A. Romockiego Morro 10                            ul. A. Romockiego Morro 10 

mgr Małgorzata Pobocha;             mgr Katarzyna  Jeżewska;               mgr Wioleta Popko;

 m.pobocha@sp319.pl                         k.jezewska@sp319.pl                     w.popko@sp319.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

     ŚRODA  1530 -  1630                                         CZWARTEK 1600 -  1700                              PONIEDZIAŁEK  1600 -  1700 

 

 

 

 

KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Ewelina Cieślińska

e.cieslinska@sp319.pl

GODZINY PRZYJĘĆ:

CZWARTEK 1630 - 1800